Din Danske Kirke i Sydslesvig

$17.84
Availability: In stock

Ea Dal og Christian Ulrik Terp, der har deres virke som præster for hhv. Sct. Hans danske menighed i Flensborg og Slesvig-Frederiksberg og Treja danske menighed, har sammen forfattet bogen om Din Danske kirke i Sydslesvig. Som det fremgår af bogens titel, henvender bogen sig først og fremmest til danskere og dansksindede i Sydslesvig, som en fortælling om de danske kirker, deres historie og rødder, men også til alle med interesse for grænselandet, dets historie med kirken som omdrejningspunkt.

De danske kirker i Sydslesvig er ikke så synlige i landskabet eller i byen som de forskellige tyske kirker. Det er der en bestemt årsag til, og det er en vigtig del af den danske kirkes historie i Sydslesvig.

Efter at hertugdømmet Slesvig i 1864 ophørte med at være forbundet med Danmark og den danske konge, fordi Danmark tabte hertugdømmet ved afslutningen af de slesvigske krige, blev hele det slesvigske område tysk, og alle sognene og kirkerne kom til at tilhøre den tyske kirke.

Det danske kirkeliv blev derfor en del af den tyske kirke, men i den nordlige del af Slesvig holdt man dog gudstjenester på dansk af hensyn til de danske menighedsmedlemmer.

Men med tiden blev dansk kirkesprog trængt tilbage inden for den tyske kirke, og i begyndelsen af 1900-tallet var der en gruppe danske i Flensborg, Kirkeligt Samfund, som ønskede det danske kirkeliv repræsenteret og respekteret  inden for den tyske kirke.

De danske kirker i Sydslesvig lever og trives i bedste velgående i dag. Læs mere om DKS før og nu i bogen.

Paperback

Inspiration